| باد شرقی! |

راه بیُفت :|

/ بازدید : ۱۹

کار کردن با وبلاگ به نظر سخته

بزار چند تا پست بزارم، چند تا خرده کار انجآم بدم :/

راه می یُفتم 


# من_می_توانمـ(: .

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان