| باد شرقی! |

دیوآنه ای در شُرُفِ گذشت :|

/ بازدید : ۱۴

قفلی زدم رفـ...ـت :/


| دیوونه هآ کجآ می رن؟! من از همونجآ اومدم | :| .

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان