| باد شرقی! |

یک تُن خرمگس :|

/ بازدید : ۱۱

یک تُن خرمگس، شرف دارد به یک گرم پشه!


صدایِ ناهنجار قابل تحمل تر است یا مکیدن خون بی هیچ عدالتی؟!

حرفِ من با خرمگس های زمین است

اذیت کن، ولی خونی را درونِ شیشه نینداز.

خرمگس بمان تا پشه ای که خاکی نیست!

عادتِ خر، جفتک اندازی ُ عرعر است

خاکی بودن صفت است، همدل بودن است

پشۀ جهانِ ما، اهلِ خاکی بودن نیست، نوعش خاکی ست.

_____________________

خاکی باش تا خاکی :| ._____________________________

خانومِ مرهم | کتابچه، یک تُن خرمگس!.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان