| باد شرقی! |

صحنِ دادگاه!

/ بازدید : ۲۶

گاهی شب ها، دلت نمی خواهد بخوابی.

فقط زل بزنی به سقفِ سفید بالای سرت

در این زمان ها، فقط رویا به پیشت نمی آید، اتفاقاتِ روز ِقبل

حرف هایی که شنیده ای

رفتارهایی که دیده ای، همه ی برخوردها یکباره به ذهنت هجوم می آورند

نیمه های شب، دم دمای صبح، آدم نباید فکر کند!

تجربه ی من نشان می دهد، خیلی از کات کردن ها ُ اعمال ناشایستِ زندگی در این برهه ی زمانی برنامه ریزی می شود

راستش را بخواهید، زود رنج، حساس و نکته سنج می شویم!

____________________________________________________

شب های تابستان برای من، صحنِ دادگاهِ احساس است! .طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان