| باد شرقی! |

گریه مکن!

/ بازدید : ۵۳

 

 

از عادت دلبستگی ام ، از تنهایی گریه مکن :) .

 

 

 
 

 

| تمام.

 
 

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان