| باد شرقی! |

آرامـ(:

/ بازدید : ۴۵


هر که با مرغ هوا دوست شود

خوابش آرام ترین خواب جهان

خواهد بود (:


| سهراب سپهری |.

۴۸
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان