| باد شرقی! |

از سرم نمی ره صدآتـ(:

/ بازدید : ۳۲

کاش می شد، صداتُ بوسیـد (:  .                        

  

__________

مازیار فلاحی.

۴
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان